Regulamin sklepu

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://zaopatrzeniemasarni.pl

prowadzony jest przez firmę:

P.P.H.U. "ROMERO" - Alicja Czwarno

KOSÓW 12

26-624 Kowala

tel.: (0 48) 332-28-30 do 32

tel. kom.: 601 475 119

fax: (0 48) 332-28-33

NIP: 7960067113

Regon: 670007500

mail: marketing@romero.com.pl

 Regulamin zakupów

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet, zamówienia są przyjmowane przez stronę http://zaopatrzeniemasarni.pl, telefonicznie pod numerem 48/332-28-30 lub mailowo: marketing@romero.com.pl

2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych ROMERO są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 

4. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub na życzenie faktury VAT.

 

5. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy. 

6. Możliwe są następujące formy płatności:

  • Przelewem - nr rachunku bankowego: 31203000451110000001032500
  • Przelewy24
  • Paypal
  • Gotówka przy opcji pobraniowej

7. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. W przypadku płatności przelewem powyższy termin może wydłużyć się o czas realizacji przelewu.

 8. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską - zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.
 
 9. Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej listownej lub za pośrednictwem poczty e-mail: marketing@romero.com.pl . Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji ustosunkuje się do niej. Reklamowany towar należy odesłać pod adres firmy:

P.P.H.U. "ROMERO" - Alicja Czwarno

KOSÓW 12

26-624 Kowala

10. Rękojmia - Sprzedawca zapewnia sprzedaż towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona
lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy
do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.


 -   żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie
bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy
koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

11. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy
dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

12.Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 13.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.


14. Zgodnie z Ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art.33, art.34 ust.2 i art.35 tej ustawy. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.


Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na własny koszt na adres:       

 P.P.H.U.ROMERO - Alicja Czwarno

KOSÓW 12

26-624 Kowala

 

Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór) oraz dowód zakupu towaru.
Sklep niezwłocznie dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca oraz dokonany zwrot wszystkich dokonanych przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.


15. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu ROMERO nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

 
 
Regulamin określa zasady zakupów w skepie ROMERO. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.